Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile işbirliği içinde yürütülen çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Yeni kurulacak üst fon, stratejik sektörler ve teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik girişim sermayesi fonlarına kaynak sağlayacak.

Detaylar ve Fonun Amacı

Bakan Şimşek, yeni üst fonun, özellikle kalkınma planları ve Orta Vadeli Programda öncelikli görülen sektörlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarını desteklemeyi amaçladığını belirtti. Fonun ilk aşamada 50 milyon dolar büyüklüğünde olması öngörülüyor. Bu tutar, ulusal ve uluslararası yatırımcıların katılımıyla artabilecek.

Şeffaflık ve Denetim Süreci

Kurulacak fon, uluslararası normlara uygun ve şeffaf bir şekilde yönetilecek. Bağımsız denetim firması aracılığıyla yıllık denetimler yapılacak, gerekli durumlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ek denetimler gerçekleştirilebilecek.

Hızlı ve Güçlü Fiyat Hareketlerine Sahip Hisseler! Hızlı ve Güçlü Fiyat Hareketlerine Sahip Hisseler!

Fonun Ekonomiye Etkileri

Bakan Şimşek ayrıca, fonun faaliyete geçmesiyle katma değeri yüksek ürünler üreten işletmelerin dolaylı olarak desteklenmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkı sağlanması gibi kazanımlar hedeflendiğini ifade etti. Fon, girişim sermayesi ekosistemine ivme kazandıracak ve ülkenin katma değerli büyüme stratejisine destek olacak kaldıraç etkisi yaratacak.