Sasa Polyester’den Dev Pay Satışı! Sasa Polyester’den Dev Pay Satışı!

Arçelik Yönetim Kurulu, 8 Mart tarihinde yapılan toplantıda, şirketin finansal sağlamlığını koruma ve geliştirme adına önemli bir karar aldı. 2020 yılından bu yana ilk kez, şirketin serbest nakdini artırma, likidite pozisyonunu güçlendirme ve bilanço yapısını sağlamlaştırma amacıyla 2024 yılında kâr payı dağıtmama kararı alındı.

Genel Kurula Sunulacak Kararın Ayrıntıları

Arçelik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınladığı açıklamada, Yönetim Kurulu'nun 8 Mart 2024 tarihli toplantısında alınan kararların detayları şöyle sıralandı:

  • Türk Ticaret Kanunu gereği ayrılması gereken %5'lik genel kanuni yedek akçenin, 2023 yılı için ayrılmamasına karar verildi. Bu kararın gerekçesi, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla genel kanuni yedek akçe tutarının sermayenin %20'lik sınırına ulaşmış olması.
  • Mevcut ekonomik koşullar ve şirketin yatırım-finansman politikaları dikkate alınarak, 2024 yılı için kâr payı dağıtımının yapılmaması yönünde bir karar alındı.
  • 2023 yılı cari yıl karının, enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan Geçmiş Yıl Karları hesabında tutulmasına ve TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına karar verildi.

Bu kararlar, Nisan ayı içinde yapılması planlanan Arçelik Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.