Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle 2023 yılına ilişkin kar payı dağıtım kararını açıkladı. Şirket, uzun vadeli stratejileri ve finansal politikaları göz önünde bulundurarak, kârlılık ve nakit durumunu korumayı hedeflediği için bu yıl kar payı dağıtmama kararı aldı.

Yayla Agro Gıda'dan Bedelsiz Potansiyel ve Net Kar Artışı! Yayla Agro Gıda'dan Bedelsiz Potansiyel ve Net Kar Artışı!

10 Mayıs 2024 tarihinde yapılan açıklamada, şirketin Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 37.792.739 TL net dönem karı elde ettiği bildirildi. Ancak, 2023 yılı faaliyetleri sonucu 8.850.638,68 TL cari yıl net karı ve enflasyon düzeltmesinden kaynaklı 528.489.551,23 TL geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi gerektiği vurgulandı.

Şirket yönetimi, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde, şirketin likiditesini ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla karın dağıtılmaması ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verdi. Bu karar, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Bak Ambalaj, bu stratejik kararla uzun vadeli finansman imkanlarını ve fonlama maliyetlerini dikkate alarak finansal sağlamlığını koruma yolunu tercih etmiş oldu. Şirketin bu kararı, yatırımcılar ve piyasa uzmanları tarafından yakından takip ediliyor.