Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz sürecine giriyor. Halka arz bilgileri ve fon kullanım detayları açıklandı. İşte halka arzın detayları:

Halka Arz Bilgileri

Sermaye Artırımı:

 • 68.000.000 Lot

Ortak Satışı:

 • 4.500.000 Lot (Bulls Yatırım Holding A.Ş.)

Fon Kullanım Yerleri:

Yiğit Akü’den dev halka arz! Yeni yatırımlar yolda Yiğit Akü’den dev halka arz! Yeni yatırımlar yolda
 • %40 Savunma sanayi sektörü şirketlerine yatırım
 • %50 Diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım
 • %10 İşletme sermayesi

Halka Arz Satış Yöntemi:

 • Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama

Tahsisat Grupları:

 • Yoktur, tamamen eşit dağıtım

Dağıtılacak Pay Miktarı:

 • İlerleyen aşamalarda tamamlanacak

Fiyat İstikrarı:

 • 30 gün

Satmama Taahhüdü:

 • 1 yıl, ihraççı
 • 1 yıl, ortaklar

Halka Açıklık:

 • %27,05

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., 14 Temmuz 2021'de İstanbul'da kurulan ve yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlere destek olmayı hedefleyen bir yatırım şirketi olarak öne çıktı. Şirket, özellikle yenilikçi ve vizyoner girişimcilerin projelerine finansal, yönetsel ve yapılandırma desteği sunarak, bu girişimleri profesyonel sermaye ile buluşturmayı amaçlıyor.

Hedefler ve Misyon

Bulls Girişim Sermayesi, büyüme evresindeki ve orta büyüklükteki şirketlere yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Şirketin misyonu, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak değerler yaratmak ve sermaye ile karlılığa katkı sağlarken, kurumsal yapısı ile paydaşlarına da değer katmak. Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında faaliyet gösteren şirket, bu alandaki tecrübesi ve bilgi birikimi ile öne çıkıyor.

Sektörel Yatırımlar

Bulls Girişim Sermayesi, sahip olduğu kurumsal bilgi ve deneyimle, büyüme potansiyeli yüksek ve yenilikçi sektörlere yatırım yapmayı hedefliyor. Savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki şirketlere yatırım yaparak, girişimlerin daha da büyümesini ve gelişmesini sağlıyor. Bu yatırımlar, girişimlerin profesyonel sermaye ile buluşarak, daha sağlam ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmalarını amaçlıyor.

Şirket, kuruluşundan bu yana, Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak amacıyla, yenilikçi projelere destek vermeyi sürdürmekte. 14 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul'da kurulan Bulls Girişim Sermayesi, vizyoner girişimcilere sunduğu finansal ve yönetsel desteklerle, girişimlerin büyüme süreçlerini hızlandırmak ve onları profesyonel sermaye ile buluşturmak misyonunu taşıyor.