Ereğli Demir ve Çelik'ten Eurobond Başarısı Ereğli Demir ve Çelik'ten Eurobond Başarısı

Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES), 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını tescil ettirdi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Genel Kurul Kararları Tescillendi

Çates Elektrik Üretim A.Ş., 14 Haziran 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiğini duyurdu. Bu kararlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 14 Haziran 2024 tarihli ve 11104 sayılı nüshasında ilan edildi.

Kar Payı Dağıtılmayacak

Toplantıda alınan kararlara göre, 2023 yılında elde edilen faaliyet karının şirketin finansal yükümlülükleri ve işletme sermayesinde kullanılması kararlaştırıldı ve bu nedenle kar payı dağıtılmaması kararı alındı.

Gündem Maddeleri Detayları

Toplantıda ele alınan diğer gündem maddeleri şu şekilde sıralandı:

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi.
 2. 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
 3. 2023 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
 4. 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
 5. 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
 6. Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması.
 7. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
 8. 2024 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi.
 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
 10. Yönetim Kurulu üye seçimi.
 11. 2023 yılındaki işlemler hakkında bilgi verilmesi.
 12. “Kar Payı Dağıtım Politikası”, “Bağış ve Yardım Politikası” ve “Ücretlendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi.
 13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde izin verilmesi.
 14. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemelerin onaylanması.
 15. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
 16. 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi.
 17. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
 18. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgilendirme.
 19. Esas Sözleşme’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi.
 20. Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Genel Kurul İç Yönergesi’nin revizyonu.
 21. Dilek, temenniler ve kapanış.