Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL), 18 Mayıs'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 2023 yılı kar payı dağıtımı ve bedelsiz sermaye artırımı planlarını duyurdu. Şirket, hisse başına brüt 0,0795454 TL, net 0,0715908 TL nakit temettü ödemesi ve %13,63636 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacağını belirtti.

Yönetim Kurulu Kararları ve Finansal Detaylar

Şirketin 17 Mayıs 2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararlara göre, 2023 yılı net dağıtılabilir karı 27.154.130 TL olarak hesaplandı. Bu hesaplamada, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatları dikkate alındı. Ayrıca, PwC Bağımsız Denetim tarafından denetlenen finansal tablolar göz önünde bulundurularak, 2023 yılı net dönem karı 26.216.285 TL olarak belirlendi.

ASELSAN’dan 80 Milyon Dolarlık İhracat Anlaşması ASELSAN’dan 80 Milyon Dolarlık İhracat Anlaşması

Kar Dağıtım Detayları

2023 yılı dağıtılabilir karından 14.000.000 TL brüt nakit ve geçmiş yıl karlarından 21.000.000 TL brüt nakit ödenmesi planlanırken, 60.000.000 TL'lik bedelsiz sermaye artırımı yapılacağı açıklandı. Vergi düzenlemeleri gereği VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmayacak. Toplamda, 35.000.000 TL brüt nakit dağıtılacak ve 60.000.000 TL kar sermayeye ilave edilerek bedelsiz yapılacak dağıtımın tamamı 2023 cari yıl karından karşılanacak.

Genel Kurul Onayı Bekleniyor

Yönetim Kurulu'nun bu kararları, Genel Kurul'un onayına sunulacak. Şirketin bu adımları, hissedarlar için önemli bir getiri sağlayacak ve şirketin sermaye yapısını güçlendirecek.