Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), 2023 yılı dördüncü çeyrek bilançosunu 18 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı. Şirket, 2023 yılı boyunca 8.445.008 TL net kar elde etti. 2022 yılı aynı döneminde 55.277.114 TL kar açıklayan şirket, net karında %85 oranında azalma yaşadı.

ASELSAN’dan 80 Milyon Dolarlık İhracat Anlaşması ASELSAN’dan 80 Milyon Dolarlık İhracat Anlaşması

Mali Performans Karşılaştırması

2023 yılı mali verileri incelendiğinde, şirketin satışları 664.837.238 TL olarak kaydedildi. 2022 yılında 685.133.342 TL olan satış rakamı, %3 oranında düşüş gösterdi. Esas faaliyet karı 2022’de 164.448.934 TL iken, 2023’te 161.274.335 TL’ye geriledi ve %2 oranında azaldı. Öte yandan, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) 2023’te 178.104.000 TL olarak gerçekleşerek, bir önceki yıla göre %14,2 artış sağladı.

Varlıklar ve Özkaynaklar

Toplam varlıklar, 2022 yılında 698.298.933 TL iken, 2023 yılında 924.615.212 TL'ye yükseldi. Toplam borçlar ise 2022’de 424.748.175 TL olarak kaydedilmişken, 2023’te 331.634.860 TL’ye düşerek %22 oranında azalma gösterdi. Şirketin özkaynakları 2022 yılında 273.550.758 TL seviyesinde iken, 2023’te 592.980.352 TL’ye çıkarak %116 oranında artış yaşandı.

Şirket Rasyoları ve Piyasa Değeri

Finansal rasyolar açısından bakıldığında, fiyat kazanç oranı (F/K) 552,18 olarak hesaplandı. Piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise 7,86 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin piyasa değeri ise 4,66 milyar TL olarak belirlendi.