Odine Solutions, LITC’nin Ses Ağlarını Dönüştürecek Odine Solutions, LITC’nin Ses Ağlarını Dönüştürecek

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#KCAER), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, nakit ve bedelsiz kâr payı tutarının değiştirilerek kabul edildiğini duyurdu. Şirket, net dönem kârından dağıtılmak üzere ayrılan birinci nakit temettü tutarı olan 200 milyon TL'nin ortaklara dağıtılmasına ve nakit kâr payı dağıtımının 3 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılmasına karar verdi.

Genel Kurul Kararları ve Dağıtım Planı

Kocaer Çelik'in 03.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1.186.704.182 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 88.323.734 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.098.380.448 TL tutara, 2023 yılı içerisinde yapılan 3.081.160 TL bağış ve yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 1.101.461.608 TL dağıtılabilir net dönem kârının %41.70 oranında; 100.000.000 TL nakit, 359.343.365 TL sermaye ilave edilmek suretiyle pay olarak dağıtılmasına karar verilmişti.

Değiştirilen Kâr Payı Tutarları

27.05.2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda verilen önerge doğrultusunda, nakit kâr payı tutarı 200.000.000 TL'ye ve bedelsiz kâr payı tutarı ise 259.343.365 TL olarak değiştirilerek kabul edildi. Bu kapsamda, şirket ortaklarına net dönem kârından ayrılan 200.000.000 TL birinci nakit temettü tutarının ortaklara dağıtılması ve nakit kâr payı dağıtımının 3 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılması kararlaştırıldı.

Pay Sahiplerine Duyuru

Şirket, KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Şirketimizin, 03.05.2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri

No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 1.186.704.182 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 88.323.734 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.098.380.448 TL tutara, 2023 yılı içerisinde yapılan 3.081.160 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 1.101.461.608 TL Dağıtılabilir Net Dönem karının %41.70 oranında; 100.000.000 TL nakit, 359.343.365 TL sermaye ilave edilmek suretiyle pay olmak üzere toplam 459.343.365 TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılmasına, nakit kâr payı ödemesinin en geç 3 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılmasına karar verilmiştir."