Koza altın 182 milyon TL net zarar açıkladı! Koza altın 182 milyon TL net zarar açıkladı!

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL), 28 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, genel kurulda kar payı dağıtımı yapılmaması kararının kabul edildiğini açıkladı.

Kar Dağıtımı Yapılmayacak

Şirketin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karara göre, 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihli hesap dönemine dair elde edilen 342.100.642 TL dönem karının dağıtılmamasına karar verildi. Yönetim Kurulu’nun 28.05.2024 tarihli ve 2024/08 sayılı kararı uyarınca, mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla dağıtılabilir karın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması kararlaştırıldı.

Genel Kurulda Kabul Edilen Karar

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II-14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dahilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre bu kararın alındığı belirtildi. Yönetim kurulu teklifi, genel kurulda mevcut oyların oybirliği ile kabul edildi.