Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK) 2023 yılında yatırımcılarına temettü dağıtacağını açıkladı. Yatırımcılarına 1 lot hisse başına brüt 0,40 TL temettü verecek olan Lüks Kadife şirketi, stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcıların hesaplarına 1 lot hisse başına 0,36 TL kar payı aktarımı yapacağını da duyurdu. Lüks Kadife (LUKSK) 2023 Temettü Kararı Lüks Kadife şirketi temettü ödemesi ile ilgili KAP'a açıklamalarda bulundu; ''01.01.2022 - 31.12.2022 Hesap Dönemi Kar Dağıtımı Önerisi; Yönetim kurulumuz toplanarak 2022 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı hususu görüşerek uzun vadeli şirket stratejimiz, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerisini 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin şirket genel kurulunda pay sahiplerimizin onayına sunmaya karar vermiştir.