Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), 24 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı iki ayrı bildirimde, tahsisli sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliği hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Sermaye Artırımı Detayları

SASA’nın çıkarılmış sermayesinin 5.321.653.794,10 TL’den 5.410.014.118,10 TL’ye artırılması kapsamında ihraç edilen 88.360.324 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 49,40 TL fiyat üzerinden toplam 4.365.000.000 TL tutarında Erdemoğlu Holding A.Ş.’ye tahsisli olarak satıldı. Yapılan işlemler 24 Mayıs 2024 tarihinde Borsa İstanbul pay piyasasında toptan alış satış işlemleri kapsamında gerçekleştirildi.

Onur Yüksek Teknoloji önemli bir sipariş aldı! Onur Yüksek Teknoloji önemli bir sipariş aldı!

Fon Kullanımının Tamamlanması

Tahsisli sermaye artırımı sonucunda elde edilen 4.365.000.000 TL fon, Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından şirkete verilen borçlardan mahsup edilecek. Şirketin açıklamasında, fonun 8 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan fon kullanım raporuna uygun olarak kullanıldığı belirtildi.

Esas Sözleşme Değişikliği

Şirket, sermaye artırımının tamamlanmasının ardından esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesine karar verdi. Gerekli izinlerin alınması ve diğer işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun 24 Mayıs 2024 tarihli toplantısında bu değişiklik onaylandı.