Yiğit Akü’den dev halka arz! Yeni yatırımlar yolda Yiğit Akü’den dev halka arz! Yeni yatırımlar yolda

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) tarafından, %29,90 hissesi oranında iştirak ettikleri Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin halka arz süreci hakkında önemli bir duyuru yapıldı. Şirket, Yeşil Global Enerji'nin halka arzına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurusunun onaylandığını açıkladı.

Halka Arz İçin Gerekli Finansal Raporlar ve İzahname SPK'ya Teslim Edildi

Yeşil Yapı, Yeşil Global Enerji'nin halka arz sürecinin tamamlanması için gerekli olan 31.12.2023 dönemi bağımsız denetimden geçmiş finansal raporları, izahname ve izahname eklerini 6 Mayıs 2024 tarihinde SPK'ya teslim etti.

Sermaye Piyasası Kurulu Onayı ve Halka Arz Süreci

Yeşil Global Enerji'nin paylarının halka arzına yönelik olarak Şirket Esas Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmek üzere, SPK'nın 05.10.2023 tarih ve 58/1286 sayılı toplantısında onaylandı ve genel kurul ile tescil edilerek kayıtlı sermaye sistemine geçildi.

Yeşil Yapı'nın Açıklaması

Yeşil Yapı tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunun bilgilerine sunulur" ifadesi kullanıldı ve halka arz sürecine ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirildi.